andre

sorthvidkvinde

Innovative nye bideskinner med unik feature

Nu tænker du måske, bideskinner? På en side der omhandler innovation, hvor spøjst! Men lad os, blot et øjeblik, vende opmærksomheden mod en udtalelse af innovationsforsker og universitetsprofessor Catharina Kristensen, der i 2019 definerede termen ”innovation” som værende: ”..nye ideer, der omsættes til praksis og skaber værdi. De udgør et brud med tidligere praksis”. Når …

Innovative nye bideskinner med unik feature Læs mere »